Pełnomocnictwo procesowe (2) – kto może być pełnomocnikiem

Więcej na podobne tematy na blogu Poradnik sądowy przedsiębiorcy.

***

W postępowaniu cywilnym pełnomocnikami procesowymi mogą być:

1) pełnomocnicy zawodowi, posiadający określone uprawnienia zawodowe,

2) pełnomocnicy niezawodowowi, czyli osoby, które mają prawo zastępowania strony przed sądem nie z racji szczególnych uprawnień, ale określonego związku łączącego ich ze stroną.

Pełnomocnikami zawodowymi są:

adwokat

radca prawny

rzecznik patentowy (tylko w sprawach własności przemysłowej)

Pełnomocnikami niezawodowymi, którzy nie muszą posiadać żadnych szczególnych kwalifikacji zawodowych, mogą być:

a) osoba sprawująca stały zarząd majątkiem lub interesami strony

Zarządca może był pełnomocnikiem w sprawach, które są związane ze sprawowanym przez niego zarządem.

b) osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia ze stroną

Zleceniobiorca może być pełnomocnikiem procesowym w sprawach pozostających w zakresie udzielonego mu zlecenia. Zlecenie prowadzenia sprawy sądowej, nie jest stałym zleceniem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

c) współuczestnik sporu

Współuczestnik sporu (np. jeden z kilku pozwanych) może być pełnomocnikiem pozostałych uczestników, którzy stoją po tej samej stronie procesu.

d) rodzice, małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni, przysposabiający i przysposobiony

e) pracownik

Pracownik może być jedynie pełnomocnikiem przedsiębiorcy lub osoby prawnej.

f) inni1

Wyżej wymienione kategorie zawierają najważniejsze przypadki osób, które mogą być pełnomocnikami w postępowaniu cywilnym. Jednak poza nimi jest jeszcze szereg innych osób, które mogą pełnić taką rolę.

Podsumowując – z jednej strony mamy pełnomocników, którzy mogą nimi zostać z racji swojego zawodowego przygotowania, z drugiej strony – takich, którzy mogą występować w postępowaniu z racji swojego szczególnego związku ze stroną.

Z tej drugiej grupy przede wszystkim warto pamiętać o możliwości zastępowania osoby prawnej lub przedsiębiorcy przez pracownika. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy mają wiele spraw o podobnym charakterze, mających ścisły związek z prowadzoną przez nich działalnością. W takich przypadkach pracownicy mogą z powodzeniem reprezentować pracodawcę mimo braku formalnych uprawnień, wykorzystując za to swoją wiedzę w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności. Podobnie jest z osobą zarządzającą majątkiem

1 Art. 87 kodeksu postępowania cywilnego

§ 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

§ 4. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem.

§ 5. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Reklamy

4 Responses to Pełnomocnictwo procesowe (2) – kto może być pełnomocnikiem

 1. Liwiusz pisze:

  Czy pełnomocnik-zstępny musi być pełnoletni i co jest, jeśli nie jest?

  • Przyznam, że z taką kwestią nigdy się nie zetknąłem 🙂 Natomiast jeśli chodzi o występowanie przez nieletniego w charakterze pełnomocnika – uważam, że nie ma takiej możliwości.
   Co prawda art. 100 k.c. dopuszcza, że pełnomocnikiem może być osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych (czyli także małoletni w wieku powyżej 13 lat), ale do pełnomocnictwa procesowego nie stosuje się mechanicznie przepisów o pełnomocnictwie materialnym. Pełnomocnictwo procesowe ma charakter o tyle szczególny, że nie wyobrażam sobie, aby uznać za ważne pełnomocnictwo udzielone osobie nie posiadającej zdolności postulacyjnej.
   A jeśli osoba małoletnia nie może być pełnomocnikiem, a jednak zostałaby dopuszczona – konsekwencją będzie nieważność postępowania.
   Orzecznictwo w ostatnich latach dość konsekwentnie podchodzi do kwestii występowania w sprawie osoby, która nie może być pełnomocnikiem – najważniejsza jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 roku (III CZP 154/07), w której SN potwierdził, że Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania powodujący nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). Co więcej – nieważność ma miejsce niezależnie od tego, czy z tego powodu ucierpiały jakiekolwiek interesy strony, strona nie może też w żaden sposób konwalidować czynności takiego pełnomocnika.

 2. […] W każdym innym wypadku strona postępowania cywilnego może działać osobiście, bądź za pośrednictwem pełnomocnika niezawodowego. […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: